Miljö & kvalitet

Miljöpolicy

Vi skall alltid uppfylla eller överträffa de krav miljölagstiftningen ställer på oss och med ständiga förbättringar inom ramen för vad som är ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat aktivt arbeta för att minska vår miljöpåverkan genom att:

 • Minimera användandet av naturresurser
 • Prioritera förnyelsebara resurser, miljömärkta varor, återvinning
  och återanvändning
 • Förebygga utsläpp liksom uppkomst av avfall och föroreningar
 • Beakta andra relevanta miljökrav omgivningen ställer på oss
 • Verka för samarbete med miljömedvetna leverantörer och samarbetspartners
 • Utbilda och engagera alla medarbetare i vårt miljöarbete

 

Kvalitetspolicy

Vårt kvalitetsarbete skall präglas av att:

 • Varor och tjänster levereras i rätt tid med rätt kvalitet enligt avtalade villkor.
 • Arbeta och verka så att varje uppgift vi utför blir en bra referens för ytterligare affärer. 
 • Vår verksamhet skall utvecklas med ständiga förbättringar där alla våra medarbetare deltager.
 • Våra medarbetare utvecklas i sin kompetens. 
 • Vår arbetsmiljö är säker och att risker fortlöpande identifieras och minskas.
 

Mekab i Nässjö AB

Poppelgatan 10
Box 355
SE-571 24 NÄSSJÖ
SWEDEN

Phone: +46 (0)380 185 10
Fax: +46 (0)380 185 11

E-mail: torbjorn@mekab.se  

NYHETER

Semesterstängt v.29-31