Vi har uppgraderat vår maskinpark med en ny CNC-svarv, OKUMA LB2000 EX ll M C300.