Miljö & kvalitet

Läs mer om vår miljö- och kvalitetspolicy
Läs mer
Miljö

Vår miljöpolicy

Vi skall alltid uppfylla eller överträffa de krav miljölagstiftningen ställer på oss och med ständiga förbättringar inom ramen för vad som är ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat aktivt arbeta för att minska vår miljöpåverkan genom att:

 • Minimera användandet av naturresurser
 • Prioritera förnyelsebara resurser, miljömärkta varor, återvinning
  och återanvändning
 • Förebygga utsläpp liksom uppkomst av avfall och föroreningar
 • Beakta andra relevanta miljökrav omgivningen ställer på oss
 • Verka för samarbete med miljömedvetna leverantörer och samarbetspartners
 • Utbilda och engagera alla medarbetare i vårt miljöarbete
Kvalitet

Vår kvalitetspolicy

Vårt kvalitetsarbete skall präglas av att:

 • Varor och tjänster levereras i rätt tid med rätt kvalitet enligt avtalade villkor.
 • Arbeta och verka så att varje uppgift vi utför blir en bra referens för ytterligare affärer. 
 • Vår verksamhet skall utvecklas med ständiga förbättringar där alla våra medarbetare deltager.
 • Våra medarbetare utvecklas i sin kompetens. 
 • Vår arbetsmiljö är säker och att risker fortlöpande identifieras och minskas.

Vi löser dina bekymmer

Mekab är en mekanisk verkstad som utför arbeten inom bl.a. vattenskärning, svetsning, svarvning och fräsning. Vi är vana vid att jobba både i stora projekt och små serier, och garanterar alltid ett resultat du är nöjd över. Med utgångspunkt i Nässjö har vi kunder över hela världen.

Följ oss

Mekab i Nässjö AB

0380-185 10
torbjorn@mekab.se

Besöksadress
Poppelgatan 10
571 39 Nässjö

Fakturaadress
Box 355
571 24 Nässjö